Sunday, 07/06/2020 - 16:49|
Hè vui khỏe và bổ ích
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HƯỚNG DẪN Về việc đánh giá công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Năm học 2016-2017

Căn cứ vào Hướng dẫn số 341/HD-PGDĐT TP Vĩnh Long ngày 08 tháng 5 năm 2017 Về việc đánh giá công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, năm học 2016-2017

I.  ĐỐI TƯỢNG

Công chức, viên chức đang công tác tại các trường công lập trực thuộc trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Căn cứ Nghị định 56/2015/NĐ-CP, ngày 09/06/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (trong hướng dẫn này gọi tắt là Nghị định 56 của Chính phủ).

1. Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (Hiệu trưởng)

Nội dung đánh giá công chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 56 Luật Cán bộ, công chức.

Tiêu chí phân loại đánh giá công chức được quy định gồm 4 mức:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

+ Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;

+ Không hoàn thành nhiệm vụ.

Các nội dung cụ thể từng tiêu chí được quy định chi tiết tại các Điều 18, 19, 20, 21 Nghị định 56 của Chính phủ.

2. Đối với viên chức quản lý (Phó Hiệu trưởng), viên chức không giữ chức vụ quản lý (Giáo viên, Nhân viên)

Nội dung đánh giá viên chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 41 Luật Viên chức.

Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức được quy định gồm 4 mức:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

+ Hoàn thành nhiệm vụ;

+ Không hoàn thành nhiệm vụ.

 

Các nội dung cụ thể từng tiêu chí được quy định chi tiết tại các Điều 25, 26, 27, 28 Nghị định 56 của Chính phủ./.

Chi tiết cụ thể xem tại đây


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết