Thứ năm, 24/10/2019 - 10:44|
Hè vui khỏe và bổ ích
Thực hiện kế hoạch liên tịch số 14/KHLT/TG-PGDĐT ngày 26/3/2019 của Ban Tuyên giáo và Phòng GDĐT; Thông báo số 189/TB-PGDĐT ngày 26 tháng 3 năm 2019 ...
  Được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long, phối hợp với Phòng Nội vụ thành phố Vĩnh ...
Thực hiện theo Giấy mời số 112/GM-PGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vĩnh Long về việc dự triển khai kế hoạch ...
Ngày 07/03/2019, Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2018 ...
Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Vĩnh Long và UBND thành phố Vĩnh Long câu lạc bộ quốc tế thành phố  ĐONGUCHEON – Hàn Quốc đến giao lưu và trao học ...
Ngày 19/3/2019 UBND thành phố Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và công tác Dân vận chính quyền năm 2018 và triển khai ...
 Thực hiện theo Giấy mời số 206/GM-PGDĐT ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vĩnh Long về việc dự triển khai kế hoạch ...
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, đặc biệt là Nghị quyết trung ương số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ...
Căn cứ công văn số 513/SGDĐT-CTTT, ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5, năm ...
Căn cứ kế hoạch liên tịch giữa Thành đoàn với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long về công tác Thiếu nhi năm học 2017-2018; Nhằm cụ thể hóa ...
Các trường tiểu học đã triển khai và tổ chức thực hiện tốt công văn số 302/PGDĐT ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố ...
Thực hiện theo thư mời của Thị trưởng Thành phố Dongucheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc về việc mời tham dự Lễ hội văn hóa thanh thiếu niên Quốc tế lần ...
Liên kết nhanh
Thông tin truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 9
Năm 2019 : 3.766
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website