Thursday, 24/10/2019 - 10:00|
Hè vui khỏe và bổ ích
  Được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long, phối hợp với Phòng Nội vụ thành phố Vĩnh ...
Thực hiện theo Giấy mời số 112/GM-PGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vĩnh Long về việc dự triển khai kế hoạch ...
Ngày 07/03/2019, Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2018 ...
Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Vĩnh Long và UBND thành phố Vĩnh Long câu lạc bộ quốc tế thành phố  ĐONGUCHEON – Hàn Quốc đến giao lưu và trao học ...
Ngày 19/3/2019 UBND thành phố Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và công tác Dân vận chính quyền năm 2018 và triển khai ...
 Thực hiện theo Giấy mời số 206/GM-PGDĐT ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vĩnh Long về việc dự triển khai kế hoạch ...
Căn cứ Công văn số 256/PGDĐT ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long về việc hướng dẫn và trao đổi một số nội dung ...
Căn cứ kế hoạch số 62/KH-BTCCT ngày 26/3/2019 của Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII năm học ...
Thực hiện theo Giấy mời số 269/GM-PGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vĩnh Long về việc dự triển khai kế hoạch ...
Thực hiện theo kế hoạch phối hợp số 08/KHPH-TTVHNT-PGDĐT-TĐVL ngày 22/02/2019 của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long; Phòng Giáo dục và Đào ...
Liên kết nhanh
Thông tin truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 4
Năm 2019 : 3.761
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website