Monday, 01/06/2020 - 20:00|
Hè vui khỏe và bổ ích
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vĩnh Long đẩy mạnh việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban bí thư khóa XII và Nghị quyết năm 2020 của Tỉnh ủy, Thành ủy cho toàn thể công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Long.

Ngày 21 tháng 4 năm 2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, số 118A đường Trần Phú - phường 4, thành phố Vĩnh Long, lớp đầu tiên của đợt học tháng 3/2020 với tổng cộng 381 học viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên của 15 cơ sở giáo dục mầm non cùng tham gia lớp học.

<