Thứ năm, 24/10/2019 - 09:57|
Hè vui khỏe và bổ ích
Thực hiện kế hoạch liên tịch số 14/KHLT/TG-PGDĐT ngày 26/3/2019 của Ban Tuyên giáo và Phòng GDĐT; Thông báo số 189/TB-PGDĐT ngày 26 tháng 3 năm 2019 ...
Thực hiện Kế hoạch số 695/KH-PGDĐT ngày 13/9/2018 về việc thực hiện nhiệm giáo dục THCS năm học 2018-2019; kế hoạch số 842/KH-PGDĐT ngày 19/10/2018 ...
Nhằm chào mừng 44 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động 01/5. Đồng thời giúp các em học sinh khối THCS trên địa bàn ...
Với mục đích giáo dục, tuyên truyền sâu rộng các qui định pháp luật về An toàn giao thông (ATGT) và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác ...
Liên kết nhanh
Thông tin truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 4
Năm 2019 : 3.761
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website