Monday, 01/06/2020 - 19:58|
Hè vui khỏe và bổ ích
Ngày 08 tháng 5 năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long đã tổ chức họp lệ Hiệu trưởng bậc Trung học cơ sở triển khai kế hoạch trọng ...
Ngày 24/3/2020 đoàn kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long đến trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long ...
Ngày 03/03/2020 tại trường THCS Nguyễn Trãi, phường 3, TP Vĩnh Long, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long đã tiến hành công bố quyết định số ...
Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu triển khai cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học, năm học 2019 - ...
Ngày 07/01/2020, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long, Ông Ngô Thanh Sơn, Trưởng phòng GD&ĐT thành lập đoàn công tác đến ...
Chuyên đề cấp môn Hóa học cấp thành phố được tổ chức trong buổi chiều ngày 30 tháng 11 năm 2019 tại trường THCS Lê Quí Đôn cho tất cả 34 giáo viên ...
Ngày 08 tháng 12 năm 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long tổ chức kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi THCS cấp thành phố tại ...
Được ủy nhiệm trong công tác tổ chức cán bộ, Ông Ngô Thanh Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long, đến công bố và trao Quyết định ...
Sáng ngày 27/12/2019, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ thành phố ...
Thực hiện theo quyết định số: 314/QĐ-UBND ngày 11/01/2019  của UBND thành phố Vĩnh Long về việc phê duyệt đầu tư xây dựng công trình: Trường THCS ...
Thực hiện theo giấy mời số 34/TM-ĐTT ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Phòng Thanh tra thành phố Vĩnh Long về việc họp công bố công khai kết luận thanh ...
Thực hiện kế hoạch liên tịch số 14/KHLT/TG-PGDĐT ngày 26/3/2019 của Ban Tuyên giáo và Phòng GDĐT; Thông báo số 189/TB-PGDĐT ngày 26 tháng 3 năm 2019 ...