Monday, 01/06/2020 - 19:03|
Hè vui khỏe và bổ ích
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp lệ Hiệu trưởng bậc Trung học cơ sở triển khai kế hoạch công tác trọng tâm tháng 5 năm 2020

Ngày 08 tháng 5 năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long đã tổ chức họp lệ Hiệu trưởng bậc Trung học cơ sở triển khai kế hoạch trọng tâm tháng 5 năm 2020tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long, Phường 1, thành phố Vĩnh Long. 

       Thực hiện theo Giấy mời số 300/GM-PGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vĩnh Long về việc dự triển khai kế hoạch trọng tâm tháng 5 năm 2020.

       Thực hiện theo Thông báo số 311/TB-PGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vĩnh Long về việc thay đổi thời gian dự triển khai kế hoạch trọng tâm tháng 5 năm 2020.

       Vào lúc 08giờ ngày 08 tháng 5 năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long đã tổ chức họp lệ Hiệu trưởng bậc Trung học cơ sở triển khai kế hoạch trọng tâm tháng 5 năm 2020tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long, Phường 1, thành phố Vĩnh Long.

       Thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long và Hiệu trưởng 08 trường Trung học cơ sở trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo.

       Ông Ngô Thanh Sơn -Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TPVL chủ trì cuộc họp triển khai một số nội dung trọng tâm và gợi ý vấn đề để các trường nêu ý kiến.

       Hiệu trưởng nhà trường cần tiếp tục thực hiện tốt các nội dung về những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học theo yêu cầu của công văn số 180/PGDĐT ngày 09/3/2020 của Phòng GD&ĐT triển khai thực hiện hướng dẫn của Công văn số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 của Bộ GDĐT.

       Hiệu trưởng các trường cần nắm rõ việc xin cấp tài sản mới, trước hết trường phải tiến hành thanh lý những tài sản hư hỏng không còn sử dung được, nếu tài sản có giá trị nhỏ thì trường thành lập hội đồng thanh lý, đối với những tài sản có giá trị lớn thì trường phải trình về Phòng Giáo dục để Phòng Tài Chính đến thanh lý cùng với trường.

       Trước kỳ hợp hàng tháng trường phải báo cáo về Phòng Giáo dục theo mẫu.

  1. trưởng báo cáo tại cuộc họp tình hình thực hiện giãn cách đối với học sinh Khối 6,7,8,9 trong thời gian đi học trở lại từ ngày 4/5/2020 và đưa ra đề xuất đồng thời báo cáo những khó khăn.

Description: C:\Users\MyPC\Downloads\IMG-9691.jpg

Ông Ngô Thanh Sơn – Trưởng Phòng GD&ĐT triển khai tại cuộc họp

       Được sự gợi ý của ông Ngô Thanh Sơn - chủ trì cuộc họp, có 08 ý kiến của Hiệu trưởng 08 trường Trung học cơ sở đóng góp và báo cáo tình hình khó khăn đối với việc đi học trở lại của học sinh các khối lớp.

       Một số việc mà trường gặp khó và đề xuất ý kiến:

       + Sau khi đi học trở lại hầu hết các trường Trung học cơ sở đều có học sinh bỏ học, nhất là đối với học sinh lớp 9 do thời gian nghỉ học quá dài các em theo gia đình đi làm ăn xa.

       + Trường THCS Nguyễn Trường Tộ xin được tổ chức lại việc dạy 2 buổi/ngày.

       + Trường THCS Nguyễn Trãi gặp khó trong việc nhân viên y tế nghỉ việc mà trường trong giai đoạn chuẩn bị chuẩn quốc gia, hiện tại trường chưa tìm được nhân viên y tế để hợp đồng.

       + Việc hoàn thành chương trình lớp 9 trước ngày 30/6, hiệu trưởng các trường xin lùi ngày lại vì thi tuyển sinh lớp 10 tổ chức thi trễ.

       + Các phòng học bị xuống cấp, khi nào trường mới được sửa chữa để chuẩn bị tốt CSVC cho năm học tiếp theo vì thời gian nghỉ hè không nhiều.

       + Năm học 2019-2020 có tổ chức hội thi tin học trẻ không?

       + Xin ý kiến về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

 

Description: C:\Users\MyPC\Downloads\IMG-9687.jpg

 

 

Description: C:\Users\MyPC\Downloads\IMG-9686.jpg

    Lãnh đạo, chuyên viên PGD và Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở tham dự cuộc họp

       Ý kiến của Phòng Giáo dục:

      1. Cô Ngọc – cán bộ tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long phát biểu tại cuộc họp:

      Việc thiếu nhân viên y tế của trường THCS Nguyễn Trãi, nhà trường cần phải hợp đồng 01 nhân viên y tế chưa có việc làm vì trường chuẩn bị lên trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng. Việc hợp đồng nhân viên y tế với trạm y tế nên hỏi lại Sở Giáo dục xem có được không, có ảnh hưởng đến nhân sự trong quy định về trường chuẩn quốc gia không.

      Hiệu trưởng cần chuẩn bị tốt cho việc xét duyệt biên chế năm học 2020-2021, đề nghị Hiệu trưởng rà soát trữ lượng học sinh cho chính xác để việc phân bổ biên chế hợp lý.

      Thực hiện đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên phải chính xác để thấy được những ưu, khuyết điểm, đề ra được kế hoạch , biện pháp để phấn đấu cho giai đoạn tiếp theo, nên thẳng thắn trên tinh thần xây dựng.

      2. Ông Võ Anh Tuấn – chuyên viên phụ trách cấp Trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long phát biểu tại cuộc họp:

      Học sinh khối 9 tham gia thi học sinh giởi tỉnh năm học 2019-2020, nhà trường cần ra soát lại các thông tin của từng học sinh để đảm bảo tính chính xác cao.

      Định hướng việc hoàn thành chương trình học, Hiệu trưởng các trường nên xem lại dự thảo của Sở Giáo dục về các môn học để thực hiện đúng theo hướng dẫn.

      Bộ phận chuyên môn sẽ tham mưu với Trưởng phòng Giáo dục sẽ hướng dẫn việc thi đua khen thưởng cho các trường.

      Hiệu trưởng các trường cần theo dõi quy định thời hạn báo cáo cuối năm học để báo cáo kịp thời.

      3. Cô Thư- Kế toán Phòng Giáo dục

      Căn cứ vào Khoản 1, Điều 13, Chương IV Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính Phủ, quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục phổ thông, học phí được thu 9 tháng/năm (không quy định cụ thể như mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non thu học phí theo tháng thực học). Do ảnh hưởng tình hình nghỉ dịch bệnh trường chỉ học từ ngày 01/01/2020 đến ngày 18/01/2020 và từ ngày 4/5/2020 đến khi kết thúc năm học. Phòng Giáo dục sẽ có công văn gửi về Sở Giáo dục xin ý kiến về việc số tháng thu tiền học phí của học kỳ 2, khi có công văn trả lời Phòng Giáo dục sẽ hướng dẫn cho trường.

      Qua ý kiến và báo cáo của Hiệu trưởng các trường và chuyên viên Phòng Giáo dục. Ông Ngô Thanh Sơn – Trưởng phòng phát biểu chỉ đạo và kết luận nội dung cuộc họp:

      - Giáo viên coi thi theo điều động và học sinh (dự thi 5 môn) tham gia tốt kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh tại HĐ thi Lê Quí Đôn theo công văn hướng dẫn bổ sung của Sở GDĐT. Tham gia chấm thi HSG cấp tỉnh theo quyết định điều động của Sở GDĐT.

      - Các trường sinh hoạt lại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT. Chú ý không để có trường hợp xếp loại sai.

      - Các trường THCS xây dựng kế hoạch và nội dung ôn tập thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh cho học sinh khối 9 tùy theo điều kiện nhà trường nhằm bố trí lịch sao cho hợp lý. Nộp kế hoạch ôn tập tuyển sinh về PGDĐT.

      - Hiệu trưởng các trường THCS thực hiện kế hoạch dạy học theo chủ đề, đảm bảo phù hợp tình hình thực tế cho từng bộ môn theo CV hướng dẫn số 1113 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học HK 2 năm học 2019-2020 và CV số 4612/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại mỗi đơn vị, chỉ đạo thực hiện kết thúc chương trình lớp 9 năm học 2019-2020 đảm bảo hợp lý, đủ kiến thức trọng tâm, không cắt xén nội dung, phân phối chương trình.

      - Kiểm tra học kỳ 2 năm học 2019-2020 trường sẽ tự ra đề kiểm tra HK2 cho phù hợp với tình hình thực tế của mỗi trường trừ 3 môn Toán, Văn, Tiếng Anh của Khối 9 do Sở Giáo dục ra đề.

      - Hiệu trưởng cần quan tâm công tác phát triển Đảng viên tại đơn vị trường mình.

      - Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên nhà trường phải thực hiện đúng theo tiến độ.

      - Lưu ý, đối với việc sửa chữa thì trường làm tờ trình gửi về Phòng Giáo dục, Phòng sẽ cho ý kiến và làm việu trực tiếp với Hiệu trưởng từng trường.

      Đề nghị Hiệu trưởng các trường báo cáo kịp thời những phát sinh tại đơn vị mình, đặc biệt trong giai đoạn này.

      Ngoài những nội dung trọng tâm trên, trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh vấn đề cần xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn, các đơn vị liên hệ trực tiếp lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo để được tư vấn, hướng dẫn./.

Tin, ảnh: Cẩm Thư     


Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Thư
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết