Sunday, 07/06/2020 - 15:09|
Hè vui khỏe và bổ ích
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long kiểm tra chuyên ngành trường THCS Nguyễn Trãi, năm học 2018-2019

Thực hiện Kế hoạch số 695/KH-PGDĐT ngày 13/9/2018 về việc thực hiện nhiệm giáo dục THCS năm học 2018-2019; kế hoạch số 842/KH-PGDĐT ngày 19/10/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2018-2019;

Thực hiện Kế hoạch số 695/KH-PGDĐT ngày 13/9/2018 về việc thực hiện nhiệm giáo dục THCS năm học 2018-2019; kế hoạch số 842/KH-PGDĐT ngày 19/10/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2018-2019;

      Thực hiện theo công văn số 208/TB-PGĐT ngày 02/4/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kiểm tra chuyên ngành trường THCS Nguyễn Trãi; Quyết định số 484/QĐ-PGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long về việc   thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành đối với trường THCS Nguyễn Trãi. Đoàn kiểm tra Chuyên ngành của Phòng Giáo dục và Đào tạo đã đến làm việc tại trường THCS Nguyễn Trãi trong 02 ngày: 09 và 10 tháng 4 năm 2019 với các nội dung kiểm tra như sau:

Cô Võ Thị Bích Ngọc - Thư ký đoàn thông qua Quyết định số 484/QĐ-PGDĐT về việc kiểm tra chuyên ngành  trường THCS Nguyễn Trãi trong 02 ngày: 09 - 10/4/2019

      1. Tình hình phát triển: Qui mô lớp, học sinh; số học sinh bỏ học, lưu ban năm học 2017-2018 và công tác tuyển sinh năm học 2018-2019; Chất lượng đội ngũ; Tổ chức bộ máy, cơ cấu tổ chức của nhà trường; Tổ chức Đảng, đoàn thể, Ban đại diện CMHS; CSVC, sân chơi, bãi tập; Việc bồi dưỡng phân công, sử dụng, thực hiện các chế độ chính sách đối với ngành giáo, CBQL giáo dục và người lao động; Việc lập và quản lý hồ sơ công tác công chức, viên chức; Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ theo tiêu chuẩn, điều kiện giữ thăng hạng, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

      2. Công tác tổ chức và quản lý hoạt động nhà trường: bao gồm công tác kiểm tra nội bộ; quản lý giờ dạy, giờ làm việc của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; Thực hiện quy chế dân chủ, các quy định về công khai, tiếp công dân, GQKNCT trong lĩnh vực giáo dục; Thực hiện Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT của Bộ GDĐT về việc tăng cường quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

      3. Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Các kế hoạch hoạt động; Thực hiện qui chế chuyên môn; tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; Dự giờ, thăm lớp đối với giáo viên...

      4. Các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: Quản lý, bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị; Công tác xã hội hóa và tài chính; Công khai tài chính tại cơ sở theo quy định; Công tác tự kiểm tra theo quyết định số 67/2004/ QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính.

      Đặc biệt là việc chú trọng rà soát tiêu chuẩn/tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 18/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia trường trung học cơ sở đối với trường THCS Nguyễn Trãi hướng tới đưa vào sử dụng trong đầu năm học mới (NH 2019-2020).

  Thầy Ngô Thanh Sơn - Trưởng phòng GD&ĐT nêu rõ mục đích, ý nghĩa và phân công, chỉ đạo từng nội dung kiểm tra chuyên ngành tại trường THCS Nguyễn Trãi

      Tham gia thành phần của đoàn kiểm tra chuyên ngành tại trường THCS Nguyễn Trãi lần này có sự hiện diện của Thầy Ngô Thanh Sơn - Trưởng phòng GD&ĐT với cương vị Trưởng đoàn, chịu trách nhiệm chung, phân công nhiệm vụ và kết luận chung đoàn kiểm tra; Thầy Trần Dũ Lộc - Phó Trưởng phòng GD&ĐT làm Phó trưởng đoàn, theo dõi các hoạt động các thành viên trong đoàn, chịu trách nhiệm chính nội dung 2 và ghi nhận biên bản kiểm tra phòng, chống tham nhũng; Cô Võ Thị Bích Ngọc - Chuyên viên phòng GD&ĐT làm Thư ký, chịu trách nhiệm chính nội dung 1 và phối hợp kiểm tra nội dung 2; Cô Nguyễn Thị Cẩm Thư, Kế toán PGD&ĐT làm thành viên, chịu trách nhiệm chính nội dung 4; Thầy Nguyễn Tường Huy - hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Đình Chiểu làm thành viên, chịu trách nhiệm chính nội dung 3 cùng với các thành viên là Cô Phan Thị Tô Châu - hiệu trưởng trường THCS Lương Thế Vinh, Thầy Lâm Hồng Việt - Phó hiệu trưởng trường THCS Lê Quí Đôn và một số thầy, cô khác là lãnh đạo, giáo viên và kế toán của các trường trực thuộc.

      Theo từng nội dung được Trưởng đoàn phân công, các thành viên của đoàn kiểm tra chuyên ngành đã khẩn trương tiến hành dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn, kiểm tra hồ sơ minh chứng về công tác quản lý của Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, các bộ phận y tế, thiết bị - thư viện và tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

  Đoàn kiểm tra chuyên ngành tiến hành kiểm tra ngày thứ nhất và buổi sáng ngày thứ hai

theo kế hoạch số 231/KH-PGDĐT tại trường THCS Nguyễn Trãi

      Qua gần 02 ngày làm việc tích cực và nêu cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Đoàn kiểm tra, vào lúc 10 giờ 30 ngày 10 tháng 4 năm 2019 Đoàn tiến hành tổng kết đợt kiểm tra tại hội trường THCS Nguyễn Trãi gồm đầy đủ các thành viên đoàn kiểm tra, đại diện lãnh đạo địa phương là Ông Nguyễn Ngọc Ẩn - Phó chủ tịch UBND phường 3, Ông Lê Quang Sĩ - Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh và toàn thể ban lãnh đạo, giáo viên và nhân viên của nhà trường. Đoàn đã đưa ra nhận xét, đánh giá và tư vấn cụ thể thông qua bốn nội dung đã được kiểm tra như sau:

Cô Võ Thị Bích Ngọc phân tích cụ thể tình hình phát triển qui mô lớp, học sinh;

Chất lượng đội ngũ và cơ cấu tổ chức, phân công nhân sự của nhà trường

      + Nội dung I: Nhà trường đảm bảo tốt trong công tác quản lý, ổn định quy mô trường lớp và học sinh, đủ đội ngũ trường loại II, huy động 100% học sinh đầu cấp đến trường. Thực hiện nghiêm túc việc bố trí, sắp xếp, phân công, phân nhiệm GV, NV theo qui định. Trình độ CB, GV, NV đạt chuẩn quy định, đạt tỉ lệ trên chuẩn cao (79,6%).

Thầy Trần Dũ Lộc nhận xét, đánh giá và tư vấn đối với công tác tổ chức

và quản lý hoạt động của nhà trường và phòng, chống tham nhũng.

      + Nội dung II: Ban hành hệ thống văn bản quản lý nội bộ đầy đủ, theo đúng quy định; tổ chức kiểm tra nội bộ theo đúng tiến độ; quản lý giờ dạy, giờ làm việc đúng quy định, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tiếp công dân. Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại về việc lưu trữ hồ sơ minh chứng và một số biểu mẫu biên bản thể hiện chưa khoa học. Quản lý dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường chưa chặt chẽ, đảm bảo tính pháp lý.

Thầy Nguyễn Tường Huy - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

đánh giá và tư vấn đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

      + Nội dung III: Triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả có chú trọng trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch chuyên môn của tổ, hồ sơ sổ sách của giáo viên, đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực của học sinh; đảm bảo thực hiện qui chế kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh về hạnh kiểm và học lực. Kết quả hai mặt giáo dục ổn định, chất lượng học sinh  giỏi đạt kết quả tốt, thực hiện đổi mới đánh giá theo công văn hướng dẫn 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 04/10/2014 của Bộ GDĐT. Có chú trọng công  tác bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu, kém theo kế hoạch. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng đã lưu ý nhà trường trong việc ký duyệt kế hoạch chuyên môn/tháng, lưu trữ đầy đủ hồ sơ chuyên đề (biên bản, phiếu dự giờ, giáo án minh họa), rà soát kỷ hơn đối với các môn chuyên biệt…

Cô Nguyễn Thị Cẩm Thư - Kế toán Phòng GD&ĐT đánh giá,

tư vấn sâu đối với các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục có liên quan đến công tác quản lý tài chính

      + Nội dung IV: Thực hiện tương đối tốt với các điều kiện để đảm bảo chất lượng giáo dục; công tác thu - chi, quản lý và sử dụng nguồn học phí và nguồn tài chính khác đúng theo qui định. Khai thác sử dụng tốt hệ thống CSVC, trang thiết bị phục vụ dạy học; Có mở sổ theo dõi và thực hiện các khoản thu đúng quy định. Còn hạn chế đối với một số chứng từ, hồ sơ minh chứng trong thu, chi nguồn ngân sách nhà nước, nguồn học phí...

      Liên quan đến việc tạm trú của học sinh dẫn đến tăng cao số lượng học sinh lớp 6 của nhà trường, ngoài trữ lượng dự báo của công tác phổ cập giáo dục, ông Nguyễn Ngọc Ẩn, đại diện chính quyền địa phương cũng đã tham gia phát biểu giải trình là do tính đặc thù của địa bàn phường 3 có nhiều khu vực nhà trọ, dẫn đến đối tượng đến tạm trú nhiều, Phó chủ tịch UBND phường 3  nêu lên hứa hẹn sẽ sát cánh, hỗ trợ tích cực trường THCS Nguyễn Trãi trong việc di dời từ cơ sở hiện tại đang hoạt động (ghép chung khuôn viên trường tiểu học Lê Lợi) sẽ chuyển sang cơ sở được xây dựng mới, khang trang, độc lập, tọa lạc trong khu nhà ở chung cư Ngọc Vân dự kiến trong đầu tháng 8 năm 2019, góp phần đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thực hiện lộ trình lên chuẩn quốc gia đảm bảo theo đúng kế hoạch.

Ông Ngô Thanh Sơn - Trưởng phòng GDĐT, Trưởng đoàn kiểm tra chuyên ngành trường THCS Nguyễn Trãi phát biểu kết luận và chỉ đạo, tư vấn, thúc đẩy các nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính,…cho đơn vị

      Ông Ngô Thanh Sơn - Trưởng phòng GDĐT, Trưởng đoàn kiểm tra chuyên ngành trường THCS Nguyễn Trãi đã phát biểu kết luận và chỉ đạo một số vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính cho đơn vị,  các nội dung cốt lõi, quan trọng xoay quanh mục tiêu kiểm tra là nhằm xác định rõ mức độ việc thực hiện đúng quy định về thực hiện kỹ năng nghiệp vụ, quy chế chuyên môn của các bộ phận và cá nhân đảm trách; chú trọng đối với công tác quản lý, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục đối với tình hình phát triển qui mô lớp, học sinh; lộ trình thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và từng bước hoàn chỉnh, kiện toàn các nội dung, tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 18/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó. Trưởng đoàn còn đặc biệt lưu ý trong việc tư vấn, thúc đẩy tập thể sư phạm nhà trường tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ; Tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng nhà giáo, theo Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 24/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và tăng cường kỉ luật, kỉ cương hành chính; Công văn chỉ đạo số 532/SGDĐT-CTTT, ngày 05/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo kèm theo công văn số 245/PGDĐT ngày 10/4/2019 của Phòng GDĐT về việc tăng cường phòng, chống bạo lực học đường; Công văn chỉ đạo số 533/SGDĐT-CTTT ngày 05/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo kèm theo công văn số 247/PGDĐT ngày 12/4/2019 của Phòng GDĐT về việc chấn chỉnh nâng cao tinh thần thái độ trách nhiệm của CB, GV, NV trong công tác thực thi nhiệm vụ, tham gia các hoạt động hội họp; nghiêm túc điều chỉnh những hạn chế, bất cập trong thu, chi tài chính, kịp thời cập nhật thông tin và các hướng dẫn mới thực hiện theo Thông tư số 90/TT-BTC thay thế cho Thông tư số 61/TT-BTC... 

Ông Nguyễn Minh Đăng - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trãi báo cáo nội dung cơ bản tiếp đoàn kiểm tra chuyên ngành; giải trình - tiếp thu ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra đã nêu và hứa sẽ nhanh chóng khắc phục những hạn chế…

     Ông Nguyễn Minh Đăng - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trãi đại diện tập thể  CBQL, GV, NV của nhà trường tiếp thu tất cả những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra đã nêu và hứa sẽ nhanh chóng khắc phục tất cả các hạn chế, tồn tại của nhà trường. Theo đó, đại diện các bộ phận, tổ chuyên môn cũng đã giải trình và tự  giác tiếp thu các nội dung góp ý, tư vấn của đoàn.

      Kết thúc đợt kiểm tra, từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Hội đồng sư phạm nhà trường đều rất vui vẻ, phấn khởi, nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019, đồng thời cùng nhau vun đắp, kiến thiết CSVC kỹ thuật trường THCS Nguyễn Trãi sớm đạt chuẩn Quốc gia theo đúng lộ trình, đáp ứng sự mong mỏi của Ngành giáo dục các cấp; của Chính quyền, đoàn thể và nhân dân phường 3, thành phố Vĩnh Long luôn luôn tin tưởng và tự hào./.

  Tin, ảnh: Anh Tuấn  


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết