Monday, 01/06/2020 - 20:21|
Hè vui khỏe và bổ ích
Ngày 20/5/2020  đoàn kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long đến trường Tiểu học Lê Hồng Phong, Phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long
Ngày 05 tháng 5 năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long đã tổ chức họp lệ Hiệu trưởng bậc Tiểu học triển khai kế hoạch trọng tâm ...
Được sự chấp thuận của Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long qua việc chấp thuận chủ trương thực hiện quy trình Điều động và Bổ nhiệm cán ...
Ngày 06/3/2020  đoàn kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long đến trường Tiểu học Nguyễn Hữu Huân, Phường Trường An, thành phố Vĩnh ...
Ngày 28/02/2020, đoàn công tác gồm lãnh đạo Phòng GD&ĐT phối hợp với lãnh đạo Phòng Nội vụ thành phố Vĩnh Long đã đến Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn ...
Được sự thống nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long lập đoàn công tác đến đơn vị trường tiểu ...
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long triển khai thực hiện một số hoạt động ở Học kỳ I đối với cấp Tiểu học đúng tiến độ kế hoạch đề ra.
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long chỉ đạo các trường tiểu học tổ chức thực hiện đúng chương trình giảng dạy ở HKI: Từ 12/8/2019 đến ...
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long tổ chức kiểm tra một số nội dung hoạt động ở Học kỳ I đối với các trường tiểu học trực thuộc phòng Giáo ...
Ngày 21 tháng 12 năm 2019, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long tổ chức Hội giảng Đổi mới phương pháp cấp Tiểu học tại trường tiểu học Phạm ...
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vĩnh Long thực hiện theo quyết định số: 6001/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của UBND thành phố Vĩnh Long về việc ...
Để đáp ứng cơ sở vật chất cho trường TH Lý Thường Kiệt, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vĩnh Long thực hiện theo quyết định số: ...