Sunday, 07/06/2020 - 15:06|
Hè vui khỏe và bổ ích
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bàn giao tài sản trên đất của Trường tiểu học Phạm Hùng khóm 2, Phường 9, thành phố Vĩnh Long cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vĩnh Long

Thực hiện Nghị định số: 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính Phủ "Quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công"

     Thực hiện Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ;

     Thực hiện Quyết định số: 926/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long " Về việc giao đất tại phường 9 và xã Trường An, thành phố Vĩnh Long cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vĩnh Long quản lý;

     Thực hiện Quyết định số: 713/QĐ – UBND ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long " Về việc điều chuyển tài sản trên đất của Trường tiểu học Phạm Hùng khóm 2 Phường 9, thành phố Vĩnh Long sang Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vĩnh Long"

     Ngày 03  tháng 4 năm 2019 thực hiện theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long về việc điều chuyển tài sản trên đất của Trường tiểu học Phạm Hùng khóm 2 Phường 9, thành phố Vĩnh Long sang Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vĩnh Long Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Long mời:

     Thành phần tham dự:

     + Ông: Ngô Thanh Sơn           Chức vụ: Trưởng Phòng GD&ĐT TPVL

     +  Ông: Lê Hồng Thắng           Chức vụ: Giám đốc TT Phát triển quỹ đất TPVL

     + Bà : Lê Thị kim Loan           Chức vụ: Chuyên viên Phòng TC-KH TPVL

     + Ông: Phạm Thanh Bình       Chức vụ: Chuyên viên GD&ĐT TPVL

     + Ông: Lương Thế Phúc          Chức vụ: CB TT Phát triển quỹ đất TPVL

     +  Ông Hồ Minh Trưởng                   Chức vụ: Chuyên viên Phòng QLĐT TPVL

     + Ông: Nguyễn Thanh Phương         Chức vụ: Công chức địa chính – XD Phường 9

     + Bà: Nguyễn Kim Chung       Chức vụ: Hiệu trưởng trường TH Phạm Hùng

     + Bà: Phạm Thị Minh Thùy    Chức vụ: Kế toán trường TH Phạm Hùng

    + Ông Ngô Thanh Sơn thông qua quyết định số: 713/QĐ – UBND ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long " Về việc điều chuyển tài sản trên đất của Trường tiểu học Phạm Hùng khóm 2 Phường 9, thành phố Vĩnh Long sang Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vĩnh Long với những như sau:

     * Nhà A:

     + Năm xây dựng: 1995

     + Diện tích xây dựng: 356,5 m2

     + Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 310.013.000 đồng

     + Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: 0 đồng

Quang cảnh ngôi Nhà A của trường tiểu học Phạm Hùng bàn giao cho

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vĩnh Long

     * Nhà B:

     + Năm xây dựng: 1995

     + Diện tích xây dựng: 672 m2

     + Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 1.247.822.009 đồng

     + Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: 217.025.608 đồng

Quang cảnh ngôi Nhà B của trường tiểu học Phạm Hùng bàn giao cho

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vĩnh Long

     *  Nhà vệ sinh:

     + Năm xây dựng: 1995

     + Diện tích xây dựng: 18 m2

     + Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 14.850.000 đồng

     + Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: 0 đồng

     * Hệ thống điện chiếu sáng:

     + Năm xây dựng: 2014

     + Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 366.028.400 đồng

     + Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: 73.205.680 đồng

     Ý kiến của các thành phần tham dự:

     Thống nhất bàn giao tài sản trên đất của Trường tiểu học Phạm Hùng khóm 2, Phường 9, thành phố Vĩnh Long cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vĩnh Long theo quyết định số: 713/QĐ – UBND ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long theo dõi và quản lý tài sản đúng quy định,/.

Tin, ảnh: Thanh Bình 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết