Monday, 01/06/2020 - 20:54|
Hè vui khỏe và bổ ích
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn Kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn chuẩn hóa câu hỏi kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, đặc biệt là Nghị quyết trung ương số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là trong giai đoạn giáo dục phổ thông trong phạm vi cả nước đang thực hiện đổi mới đồng bộ các yếu tố: mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, thiết bị và chất lượng giáo dục.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, đặc biệt là Nghị quyết trung ương số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là trong giai đoạn giáo dục phổ thông trong phạm vi cả nước đang thực hiện đổi mới đồng bộ các yếu tố: mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, thiết bị và chất lượng giáo dục.

     Thực hiện công văn số 24/CTGDTrH2 ngày 30/3/2018 của Chương trình phát triển giáo dục Trung học giai đoạn 2 "Về việc tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên cấp trung học cơ sở về kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học";

     Vừa qua, Sở GD&ĐT Vĩnh Long đã triệu tập 32 thành viên là cán bộ quản lý, giáo viên nòng cốt  của 8 môn tham gia 2 đợt tập huấn theo quyết định số 245/QĐ-SGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2018 do thầy Đỗ Ý Ly - Phó trưởng phòng giáo dục trung học làm trưởng đoàn.

     Thời gian tập huấn chuyên môn tại thành phố Cần Thơ được chia làm 2 đợt, mỗi đợt 04 ngày. Qua đợt 01 đã triển khai hoàn tất chương trình tập huấn của 04 môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân trong các ngày  06, 07, 08, 09/4/2018.

Lãnh đạo Vụ giáo dục Trung học-Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi khai mạc

     Kể từ ngày 11/4/2018 đến ngày 14/4/2018 đã diễn ra đợt tập huấn thứ hai của 4 bộ môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học dành cho các học viên là cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên của 15 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, gồm: Tây Ninh, Bà Rịa -Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

240 học viên là cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên của 15 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tham gia khai mạc khóa tập huấn.

     Nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên trong việc tiếp tục thực hiện kiểm tra đánh giá kết quả dạy học, giáo dục học sinh cấp trung học cơ sở. Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 phối hợp với Vụ giáo dục Trung học-Bộ Giáo dục tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lí, giáo viên cấp THCS về kĩ thuật xây dựng ma trận đề, biên soạn, chuẩn hóa câu hỏi kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học. Qua triển khai chương trình tập huấn chuyên môn của 4  môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học trong đợt 2, tất cả các học viên tham gia kháo học đều được quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh theo công văn hướng dẫn số 3535/BGDĐT-GDTrH về áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" và các phương pháp dạy học tích cực khác; công văn số 5555/ BGDĐT-GDTrH về đổi mới đánh giá giờ dạy giáo viên, xây dựng tiêu chí đánh giá giờ dạy; công văn số 4612/ BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; tập trung dạycách học, chách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh;chú ý việc tổ chức dạy học phân hóa phù hợp các đối tượng học sinh khác nhau; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tăng cường tổ chức dạy học thí nghiệm - thực hành của học sinh…

     Đặc biệt chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động lên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm…

  Hình thức tổ chức hoạt động nhóm được phát huy trong việc xây dựng bảng mô tả, thiết kế ma trận đề và biên soạn chuẩn hóa câu hỏi kiểm tra,

đánh giá kết quả dạy học bộ môn Sinh học (ảnh bên trái);bộ môn Hóa học (ảnh bên phải)

     Các học viên tham dự lớp tập huấn được báo cáo viên trực tiếp hướng dẫn thực hành các bước, các kĩ năng xây dựng ma trận đề, kĩ năng đặt câu hỏi, các phương án trả lời, cách đặt câu dẫn, các động từ thường sử dụng, một số từ thường dùng khi đặt câu hỏi tương ứng từng mức độ nhận thức; số câu, số điểm, mức độ, tỉ lệ phần trăm (%) ở phần trắc nghiệm và phần tự luận, kĩ thuật xây dựng ma trận… Qua đó đã thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi thiết lập bảng mô tả phù hợp ma trận đề. Cụ thể:

     + Xây dựng một đề kiểm tra (KT một tiết, KT cuối học kỳ, KT cuối năm học) theo bảng mô tả, thiết kế ma trận và viết câu hỏi tương ứng phục vụ ma trận đề, đảm bảo kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan, phù hợp theo quy trình ra đề chuẩn hóa.

     + Hình thành bộ câu hỏi trắc nghiệm và tự luận theo 4 mức độ: Nhận biết; Thông hiểu; Vận dụng; Vận dụng cao. Trong đó cần chú ý mức độ nhận thức của học sinh trong từng cấp độ:

     1. Nhận biết: yêu cầu học sinh phải nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kỹ năng đã học.

     2. Thông hiểu: yêu cầu HS phải diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kỹ năng đã học, có thể thêm các hoạt động phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp (làm theo mẫu) kiến thức, kỹ năng đã biết để giải quyết thành công tình huống, vấn đề trong học tập.

     3. Vận dụng: yêu cầu học sinh phải kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học.

     4. Vận dụng cao: yêu cầu học sinh vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn: đưa ra những phản hồi hợp lý trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống. 

     Tham gia đợt tập huấn bộ môn Hóa học và Sinh học của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long có 02 thành viên: một là chuyên viên phụ trách chuyên môn Hóa học và một là giáo viên, tổ trưởng Hội đồng bộ môn Sinh học cấp thành phố.

Nhóm 4 giáo viên bộ môn Sinh học cấp THCS - đơn vị TP Vĩnh Long (ngồi phía bên phải) tham gia thảo luận đề tài kiểm tra, đánh giá

     Đảm trách với vai trò báo cáo viên, hướng dẫn trực tiếp bộ môn là thầy Đoàn Cẩm Giang (phụ trách bộ môn hóa học) và tiến sĩ Ngô Văn Hưng - chuyên viên cao cấp (phụ trách bộ môn Sinh học) đến từ Vụ Giáo dục Trung học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung tập huấn chuyên môn tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: Một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Quy trình, kĩ thuật xây dựng ma trận đề, biên soạn và chuẩn hóa câu hỏi trắc nghiệm khách quan; Thực hành xây dựng bảng mô tả, thiết kế ma trận đề, biên soạn và chuẩn hóa câu hỏi kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học; Hướng dẫn tổ chức biên soạn, quản lí và sử dụng ngân hàng đề…

Nhóm CBQL, GV đơn vị thành phố Vĩnh Long và thầy Đoàn Cẩm Giang – Chuyên viên Vụ Giáo dục trung học - Bộ Giáo dục và Đào tạo (đứng vị trí thứ tư tính từ trái sang phải).

     Trong nội dung phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng kết lớp học môn Hóa học, thầy Đoàn Cẩm Giang - Chuyên viên Vụ GDTrH- Bộ GD&ĐT đã đặc biệt nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của các cấp quản lý giáo dục trong việc triển khai tổ chức thực hiện tại địa phương là nhằm đảm bảo thường xuyên chỉ đạo tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn thông qua dự giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện các chuyên đề, tiến trình dạy học và phương pháp tổ chức các hoạt động dạy học;có biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các hoạt động chuyên môn trên mạng; có hình thức động viên, khen thưởng các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá trong dạy học./.

Tin, ảnh: Anh Tuấn.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết