Monday, 01/06/2020 - 20:56|
Hè vui khỏe và bổ ích
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn kiểm tra của phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vĩnh Long đến các trường THCS kiểm tra công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019.

Thực hiện theo Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2018-2019. Các trường THCS tiến hành nhận hồ sơ của học sinh trong địa bàn và ngoài địa bàn theo thứ tự ưu tiên xét tuyển.

     Ngày 09 tháng 7 năm 2018 tất cả 09 hội đồng xét tuyển sinh lớp 6 của 08 trường THCS và THCS-THPT Trưng Vương tiến hành làm việc theo lịch và thực hiện đúng theo công văn hướng dẫn các cấp. Đến ngày 10 tháng 7 năm 2018 tất cả các hội đồng hoàn thành công tác xét tuyển và lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo qui định.

     Để kịp thời tư vấn và góp ý cho trường THCS thực hiện tốt công tác tuyển sinh lớp 6 cho những năm sau. Ngày 09 tháng 7 năm 2018 Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long ban hành Quyết định số 780/QĐ-PGDĐT thành lập đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh lớp 6, năm học 2018-2019. Theo quyết định này Đoàn kiểm tra đến làm việc tại 03 hội đồng tuyển sinh (THCS Lê Quí Đôn, THCS Nguyễn Trường Tộ và THCS Nguyễn Trãi) và theo các nội dung sau:

     1. Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh của nhà trường: quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh, biên bản xét tuyển, danh sách công nhận kết quả sau khi xét tuyển, …

     2. Hồ sơ và minh chứng học sinh trong địa bàn.

     3. Hồ sơ và minh chứng học sinh ngoàn địa bàn theo thứ tự ưu tiên xét tuyển.

Đoàn kiểm tra đến làm việc tại Hội đồng trường THCS Nguyễn Trãi

     Theo ghi nhận ý kiến các thành viên của Đoàn kiểm tra trong 01 ngày làm việc tại các hội đồng tuyển sinh thì 03 hội đồng tuyển sinh đều có đầy đủ hồ sơ tuyển sinh theo qui đinh, có hồ sơ minh chứng từng đối tượng cụ thể và tổ chức lưu trữ đầy đủ. Tuy nhiên, vẫn còn vài trường hợp hộ khẩu photo công chứng quá 6 tháng và biên bản thể hiện buổi xét tuyển chưa cụ thể, rõ ràng.

Các thành viên kiểm tra hồ sơ tại trường THCS Nguyễn Trường Tộ

     Ngày 17 tháng 8 năm 2018 tất cả các hội đồng nộp hồ sơ tuyển sinh và danh sách học sinh được tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long để Trưởng phòng phê duyệt danh sách tuyển sinh.

     Theo thống kê của bộ phận phụ trách công tác tuyển sinh lớp 6 thì tình hình năm nay các trường thực hiện công tác tuyển sinh đúng theo hướng dẫn, tuyển sinh đủ số lượng, số lớp theo biên chế phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vĩnh Long đã phê duyệt trước đó. Cụ thể số liệu tuyển sinh của các trường là:

     + Trường THCS Lê Quí Đôn: 522 học sinh;

     + Trường THCS Nguyễn Trường Tộ là: 318 học sinh;

     + Trường THCS Nguyễn Trãi là: 322 học sinh;

     + Trường THCS Trần Phú: 135 học sinh;

     + Trường THCS Cao Thắng: 218 học sinh;

     + Trường THCS Lương Thế Vinh: 146 học sinh;

     + Trường THCS Nguyễn Khuyến: 258 học sinh;

     + Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu: 197 học sinh;

     + Trường THCS-THPT Trưng Vương: 84 học sinh.

     Ngày 18 tháng 7 năm 2018 các trường THCS niêm yết danh sách 2.199 học sinh được xét tuyển vào học lớp 6 trên địa bàn thành phố Vĩnh Long năm học 2018-2019./. 

Tin, ảnh: H Phương.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết